Youtube/Tezkije

Synojmë përhapjen e diturisë Islame burimore. Ua sjellim perkthimin (shkrime dhe video) e dijetarëve më eminent të botës Islame. Përmes kësaj nisme dëshirojmë avancimin e rinisë Islame në aspektin akademik dhe edukimin e mirëfilltë Islam.

"Është e vërtetë se Allahu u dha dhuratë të madhe besimtarëve, meqë nga mesi i tyre u dërgoi Profet i cili u lexon atyre ajetet e Tij, i pastron ata, ua mëson Kur'anin dhe sheriatin, edhe pse, më parë ata ishin krejtësisht të humbur." (Sure Ali Imran; Ajeti 164)

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja