Youtube/Tezkije
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Po t’i pyesësh shumicën e njerëzve, pse e lexoni Kuranin? Do të pranosh një përgjigje të ngjashme si kjo: E lexojmë atë ngasë është nga punët më të mira; ngase për çdo shkronjë që e lexon shpërblehesh dhjetë herë, dhe ato dhjetë herë shumëfishohen; me ç’rast lexuesi i përkufizon qëllimet e tij vetëm tek arritja e shpërblimit të leximit, dhe asgjë më tepër, ku p&...
Video
21.07.2014
Video
20.07.2014
Video
19.07.2014
Video
18.07.2014
Aktualitete
Nasir el Umer
Ngritja e kalifatit Islamik në kohën aktuale ka qenë piedestali i shpresës së çdo muslimani, dhe vazhdon të jetë. E si mos të jetë kështu kur kjo është përgëzimi i të dërguarit të Allahut (salallahu alejhi ue selem) për këtë umet, në h...
03.07.2014
Avancim personal
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Po t’i pyesësh shumicën e njerëzve, pse e lexoni Kuranin? Do të pranosh një përgjigje të ngjashme si kjo: E lexojmë atë ngasë është nga punët më të mira; ngase për çdo shkronjë që e lexon shpërblehesh dhjetë herë, dhe ato dhjetë...
24.06.2014
Tefsir
Dr. Uvejd ibn Hamud el-‘Atavi
Ramazani dhe meditimi i Kur’anit Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut, paqja dhe përshëndetjet e Tij qofshin mbi të dërguarin e Tij! Më pas ... Gjatë jetës së tij, njeriut i dalin përpara momente të rëndësishme të cilat i tejkalon me sukses, për dall...
23.06.2014
Fetva
Komisioni i përhershëm i hulumtimeve shkencore dhe fetwave
Pyetje: Kam dëgjuar një person i cili po bisedonte rreth mbledhjes së Kur’anit në një vend, dhe thoshte se mbledhja është bërë sipas renditjes së zbritjes, dhe se mbledhja e tij në një vend siç ekziston sot është bërë nga halifi Ebu Bekr (Allahu qoftë...
21.06.2014

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja